החברה הכלכלית שוהם בע"מ - מכרז פומבי 05/2022

 

לא הוגשו הצעות ולכן המכרז בוטל

 

 

מסמכי המכרז:

 

 

 

  מסמכי מכרז 05/2022 להפעלת קפיטריה במגרש כדורגל בשוהם
עבור לתוכן העמוד