מכרזים

החברה הכלכלית שוהם בע"מ - מכרז פומבי 15/2021

שכירת חדר חוגים בבית ספר צוקים בשוהם

החברה הכלכלית שוהם בע"מ - מכרז פומבי 14/2021

להשכרת משרד (יחידה 15) במבנה המועצה מקומית שהם

החברה הכלכלית שוהם בע"מ - מכרז מס' 13/2021

בניית בריכה ומבנה ייעודי במועדון הספורט בשהם

החברה הכלכלית שוהם בע"מ - מכרז מס' 12/2021

שכירת אולם ספורט וחדר חוגים בבית ספר צוקים בשהם

החברה הכלכלית שוהם בע"מ - מכרז מס' 11/2021

לניהול והפעלה של מועדון הספורט בשוהם

החברה הכלכלית שוהם בע"מ - מכרז מס' 10/2021

לתכנון, אספקה, התקנה ואחזקת מערכות סולאריות לייצור חשמל על גגות מבני ציבור ברחבי היישוב שוהם

החברה הכלכלית שוהם בע"מ - מכרז מס' 09/2021

להשכרת משרד במבנה הכותר פיס בשוהם

החברה הכלכלית שוהם בע"מ - מכרז מס' 08/2021

לשכירת שני מבנים מעל גני ילדים בשכונת הדרים בשוהם

החברה הכלכלית שוהם בע"מ - מכרז מס' 07/2021

לשכירת אולם ספורט וחדר חוגים בבית ספר יהלום בשוהם

החברה הכלכלית שוהם בע"מ - מכרז מס' 06/2021

לשכירת אולם ספורט וחדר חוגים בבית ספר צוקים בשוהם

החברה הכלכלית שוהם בע"מ - מכרז מס' 05/2021

לשכירת מבנה מעל מעון יום בשכונת הדרים בשוהם

החברה הכלכלית שוהם בע"מ - מכרז מס' 04/2021

להשכרת משרד (יח' 11-12) בבניין המ.מ. שוהם, קומה 2

החברה הכלכלית שוהם בע"מ - מכרז מס' 03/2021

לשכירת חנות - יחידה ב' במתחם מועדון הספורט

החברה הכלכלית שֹהם בע"מ מכרז פומבי 02/21

לאספקת מבנה והפעלת מזנון לעובדי המועצה המקומית שוהם
28/02/2021

החברה הכלכלית שֹהם בע"מ מכרז פומבי 01/21

להפעלת קפיטריה במגרש כדורגל בשוהם

החברה הכלכלית שֹהם בע"מ מכרז פומבי 12/20

הסכם מסגרת לביצוע עבודות פיתוח ותשתיות - בשהם

החברה הכלכלית שֹהם בע"מ מכרז פומבי 04/20

לביצוע עבודות פיתוח - שלב ב' בשכונה כ"א - שוהם

קול קורא

הזמנה להציע הצעות לשימוש בנכס במועדון הספורט

החברה הכלכלית שֹהם בע"מ מכרז פומבי 11/20

שכירת משרד במבנה כותר הפיס, ברח' כרמל 6, שוהם

החברה הכלכלית שֹהם בע"מ מכרז פומבי 10/20

להפעלת מזנון במועדון הספורט ברח' הלפיד 6, שוהם
עבור לתוכן העמוד