החברה הכלכלית שוהם בע"מ - מכרז פומבי 06/2022

 

 

 

 

תשובות לשאלות הבהרה - יועמ"ש ויועץ ביטוח (הקש לצפייה)

 

שינוי מועד הגשה ופתיחת מעטפות:

 


מועד ההגשה נדחה ביום אחד ונקבע ליום ב', 09/05/2022 בשעה 09:00,
מועד פתיחת המעטפות נדחה גם הוא ונקבע ליום ב', 09/05/22 בשעה 09:15.

 

 

מסמכי המכרז:

 

 

 

  מסמכי המכרז
עבור לתוכן העמוד