החברה הכלכלית שוהם בע"מ - מכרז מס' 11/2021

 

מסמכי המכרז:

 

 

 

 

  מסמכי המכרז
  תשובות לשאלות הבהרה מס' 1
  תשובות לשאלות הבהרה מס' 2
  מסמך v001 – 78
עבור לתוכן העמוד