החברה הכלכלית שוהם בע"מ - מכרז מס' 05/2021

הזוכה: שרותי בריאות כללית: 37,468 ₪ + מע"מ 

 


 

מועד הגשת המכרז נדחה ליום ד', 16/6/2021 לא יאוחר מהשעה 12:00

 

 

מועד הגשת המכרז נדחה ליום ד', 16/6/2021 לא יאוחר מהשעה 12:00

 

 

צפייה במסמכי המכרז המעודכנים:

 

 

  מסמכי המכרז
  הודעה על שינוי בתנאי המכרז 05.2021
  מסמך תשובות מס' 1 לשאלות הבהרה - מעודכו
  תשריט מרחב מוגן מוסדי (ממ"מ) מעודכן ומאושר - מעודכן
  הסכם שכירות עם תיקונים - מעודכן
  תשובות לשאלות הבהרה ושינויים במכרז - סבב שני
  ועי תשובות לשאלות הבהרה ושינויים במכרז - סבב שלישי
עבור לתוכן העמוד