החברה הכלכלית שוהם בע"מ מכרז פומבי מספר 06/19

עבור לתוכן העמוד