מסמכים קשורים לכנס וסיור מציעים 15/7/19

פרוטוקול מכנס וסיור קבלנים מיום 15.7.19

 

BIMSIGHT

 

שכונה כ"א שהם - מצגת מכרז 2019 כולל קסמ וחגמ 

(להתרשמות בלבד)

 

תכנית מעקה גשר 5 - 869BR05-17-17

(להתרשמות בלבד)

 

KGA - סמך רצוי 1 

 

KGE - סמך רצוי 2

 

פרט לקיר אקוסטי

 

דוח גיאולוגי כולל קידוחי ניסיון
(על הקבלן לבצע השלמת חקירת שדה, במידה והחומר הקיים אינו מספק מבחינתו)

 

לוג מתוקן של קידוח ק-1
(על הקבלן לבצע השלמת חקירת שדה, במידה והחומר הקיים אינו מספק מבחינתו)

 

ממצאי בורות גישוש
(על הקבלן לבצע השלמת חקירת שדה, במידה והחומר הקיים אינו מספק מבחינתו)

 

  כתב כמויות בפורמט SKN
עבור לתוכן העמוד