החברה הכלכלית שוהם בע"מ - מכרז פומבי 03/2019

 

מסמכי המכרז:

 

 

 

  מסמכים משפטיים
  מפרט טכני
  כתב כמויות
עבור לתוכן העמוד