החברה הכלכלית שוהם בע"מ - מכרז פומבי 03/2019

 

שם החברה הזוכה: שמעון פחימה יזמות ובנייה
ערך ההצעה הזוכה לפני מע"מ
1,005,865 ש"ח לפני מע"מ

 

מסמכי המכרז:

 

 

 

  מסמכים משפטיים
  מפרט טכני
  כתב כמויות
עבור לתוכן העמוד