החברה הכלכלית שוהם בע"מ - מכרז פומבי 08/2018

 

בוטל!

 

תכניות למכרז:

 

תאורה חשמל ותקשורת – יוסי רפפורט

נוף ואדריכלות גשרים - ק.ס.מ. קבוצת סוף מערב אדריכלים

כבישים וניקוז - ד.א.ל מהנדסים

מים וביוב - ח.ג.מ

תכניות קונסטרוקציה רוקח אשכנזי - רשימת תכניות

 

מסמכי המכרז: 

 

 

 עמוד 10 במסמך א-1 הוראות למשתתפים במכרז, הושמט ובמקומו נכנס דף לבן בטעות.
יש לצרפו אחרי עמוד 9 ולהדביקו במקום הדף הלבן.
עמוד זה הוא חלק בלתי נפרד ממסמך א-1, יש לצרפו לפי ההנחיה המצורפת ולחתום בתחתיתו, כביתר העמודים.
תודה וסליחה על הטרחה. הקש כאן לצפייה בדף החסר

 

 

  מסמכי מכרז 08-2018 - חלק 1
  מסמכי מכרז 08-2018 - חלק 2 - מפרט טכני מיוחד
  מסמכי מכרז 08-2018 - חלק 3 - כתב כמויות ומחירים
  סמכי_מכרז 08-2018 - חלק 4 מסמך ה' עד מסמך טז
  מסמכי מכרז 08-2018 - חלק 5 - המפרט הכללי לבקרת איכות
  מסמכי מכרז 08-2018 -חלק 6 - מסמכים יח - יט
  תכנית תבניות לנציב קצה
  שהם מכרז גשרים מסמך הבהרות 1
  פרוטוקול סיור קבלנים מכרז 8-2018 שהם מתאריך 7.10.18
  תשובות לשאלות למכרז 8-2018 לגשרים וקיר אקוסטי בישוב שהם
  מסמך הבהרות מספר 2
עבור לתוכן העמוד