החברה הכלכלית שוהם בע"מ - מכרז פומבי 03/2024

 

מסמכי המכרז:

 

 

 

  מכרז מס' 03/2024
עבור לתוכן העמוד