החברה הכלכלית שוהם בע"מ - מכרז פומבי 02/2024

 

מסמכי המכרז:

 

 

 

 

  מכרז 02/2024
עבור לתוכן העמוד