החברה הכלכלית שוהם בע"מ - מכרז פומבי 01/2024

הזוכה: שרותי בריאות כללית – רפואה משלימה: 11,111 ₪ + מע"מ    

 

 

 

מסמכי המכרז

 

 

 

 

  מכרז מס' 01/2024
  תשובות לשאלות הבהרה
עבור לתוכן העמוד