החברה הכלכלית שוהם בע"מ - מכרז פומבי 01/2024

 

מסמכי המכרז

 

 

 

 

  מכרז מס' 01/2024
  תשובות לשאלות הבהרה
עבור לתוכן העמוד