מכרז מס' 54/23

סיור קבלנים 15/11/23 שעה 12:00
שאלות הבהרה עד 21/11/23 שעה 12:00
עלות המכרז 4,000 + מע"מ


מכרז סופי

נספח ביטוח

המשך נספח ביטוח

תשריט
נספח ב-תוכנית שיקום והתייחסות הגנס
נספח ג-תרשימי תוכנית שיקום

עבור לתוכן העמוד