מכרז פת/31/2022 – מנוהל ע"י משכ"ל

מכרז פת/31/2022 – מנוהל ע"י משכ"ל - לביצוע עבודות פיתוח במע"ר הדרומי – שלב ב'
הקבלן הזוכה: "גני בר עפר ופיתוח נוף בע"מ", סכום הזכיה: 22,720,472 ₪ + מע"מ
עבור לתוכן העמוד