החברה הכלכלית שוהם בע"מ - מכרז פומבי 12/2022

להפעלת קפיטריה במגרש הכדורגל בשוהם

 

 

לא הוגשו הצעות ולכן המכרז בוטל

 

 

 

מסמכי המכרז:

 

 

 

  מכרז 12.2022 להפעלה וניהול קפיטריה במגרש כדורגל
עבור לתוכן העמוד