החברה הכלכלית שוהם בע"מ - מכרז פומבי 04/2022

 

מסמכי המכרז:

 

 

 

 

  מכרז פומבי 04/2022 להפעלת קיוסק-מזנון בגן החבל שוהם
עבור לתוכן העמוד