החברה הכלכלית שוהם בע"מ - מכרז פומבי 14/2021

 

לא הוגשו הצעות ולכן המכרז בוטל

 

 

מסמכי המכרז:

 

 

 

 

  מסמכי המכרז
עבור לתוכן העמוד