החברה הכלכלית שוהם בע"מ - מכרז מס' 12/2021

לא הוגשו הצעות ולכן המכרז בוטל

 

 

 

מסמכי המכרז:

 

 

 

 

  מסמכי המכרז
עבור לתוכן העמוד