החברה הכלכלית שוהם בע"מ - מכרז מס' 10/2021

  מסמכי המכרז
עבור לתוכן העמוד