החברה הכלכלית שֹהם בע"מ מכרז פומבי 01/21

 

צפייה במסמכי המכרז:

 

 

  מסמכי המכרז
עבור לתוכן העמוד