החברה הכלכלית שֹהם בע"מ מכרז פומבי 11/20

 

הזוכה: ראובן בוסקילה- 5,018 ₪ + מע"מ

 

  מסמכי המכרז
עבור לתוכן העמוד