החברה הכלכלית שֹהם בע"מ מכרז פומבי 11/20

  מסמכי המכרז
עבור לתוכן העמוד