החברה הכלכלית שֹהם בע"מ מכרז פומבי 10/20

מועד אחרון לשאלת שאלות הבהרה נדחה ליום ד', 04/11/2020 בחצות

 

 

חן רובינשטיין-קפה אדלה – 6,500 ₪ + מע"מ לחודש שכירות

 

 


מועד אחרון לשאלת שאלות הבהרה נדחה ליום ד', 04/11/2020 בחצות

 

שימו לב, מסמך תשובות זה (מצורף מטה) הינו חלק ממסמכי ההצעה ועל כן יש לצרפו להצעה, כשהוא חתום על ידי המציע.

 

 

 

  מסמכי המכרז
  תשובות לבקשות לשינויים ולשאלות הבהרה
עבור לתוכן העמוד