החברה הכלכלית שֹהם בע"מ מכרז פומבי 06/20

 הזוכה במכרז: ליטל משה 15,555 + מע"מ

 

 

 

  מסמכי המכרז
עבור לתוכן העמוד