החברה הכלכלית שֹהם בע"מ מכרז פומבי 05/20

 

 

הזוכה במכרז: נ.ה. נדל"ן שהם בע"מ 3,501 + מע"מ

 

 

  מסמכי המכרז
  הודעה על שינוי בפרטי מכרז 05-2020 – לשכירת 2 משרדים נפרדים בבניין המועצה
עבור לתוכן העמוד