החברה הכלכלית שֹהם בע"מ מכרז פומבי 03/20

 

הזוכה במכרז: עו"ד אורי סקוזה. 3260 + מע"מ

 

  מסמכי המכרז
עבור לתוכן העמוד