החברה הכלכלית שֹהם בע"מ מכרז פומבי 08/19

 

זוכה במכרז 08/19 - לשכירת חנות במועדון הספורט: מוניות שוהם דמי שכירות חודשיים בגובה 1,800 ₪ + מע"מ


 

  מסמכי המכרז
עבור לתוכן העמוד