החברה הכלכלית שוהם בע"מ - מכרז פומבי מספר 05/18

מועד הגשת המעטפות נדחה מיום ג' 5/6 בשעה: 12:00 ליום ד' 6/6 בשעה 11:00.
וכן מועד פתיחת המעטפות נדחה מיום ג' 5/6 בשעה 12:30 ליום ד' 6/6 בשעה 11:30.

 

 

 מסמכים לעיון:

 

 

 

  מסמכים משפטיים
  מפרט טכני מיוחד
  כתב כמויות
  תנאי המכרז
עבור לתוכן העמוד