החברה הכלכלית שֹהם בע"מ - מכרז פומבי מספר 07/16

מועד רכישת מסמכי המכרז נדחה, ניתן יהיה לרכוש עד 27/9/16 בימים א' – ה', ביו השעות 08:30 ועד 14:00 במשרדי החברה הכלכלית שהם

 

 

 מסמכים לעיון:

 

 

  מסמכי המכרז
  מפרט טכני
  אומדן וכתב כמויות
  תכניות - תמיכה לקירות אקוסטיים
עבור לתוכן העמוד