מכרזים

החברה הכלכלית שוהם בע"מ - מכרז פומבי 09/2022

לשכירת משרד (יחידה 13) במבנה מ.מ. שוהם

החברה הכלכלית שוהם בע"מ - מכרז פומבי 08/2022

לשכירת משרד (יחידה 2) במבנה מ.מ. שוהם

החברה הכלכלית שוהם בע"מ - מכרז פומבי 02/2022

לשכירת משרד במבנה הכותר פיס בשוהם

החברה הכלכלית שוהם בע"מ - מכרז פומבי 05/2022

להפעלת קפיטריה במגרש כדורגל בשוהם

החברה הכלכלית שוהם בע"מ - מכרז פומבי 03/2022

לשכירת חנות (יחידה א') במתחם מועדון הספורט בשוהם

החברה הכלכלית שוהם בע"מ - מכרז פומבי 07/2022

לביצוע עבודות תכנון, אספקה, הקמה, תפעול, תחזוקה וניהול עמדות טעינה לרכבים חשמליים ברחבי היישוב שוהם

החברה הכלכלית שוהם בע"מ - מכרז פומבי 06/2022

להצבת תיבות איסוף עצמי ברחבי היישוב שהם

החברה הכלכלית שוהם בע"מ - מכרז פומבי 04/2022

להפעלת קיוסק-מזנון בגן החבל שוהם

הודעה על התקשרות עם ספק יחיד

הודעה על כוונה להתקשר ם חברת קווים תחבורה ציבורית בע"מ כספק יחיד

החברה הכלכלית שוהם בע"מ - מכרז פומבי 15/2021

שכירת חדר חוגים בבית ספר צוקים בשוהם

החברה הכלכלית שוהם בע"מ - מכרז פומבי 14/2021

להשכרת משרד (יחידה 15) במבנה המועצה מקומית שהם

החברה הכלכלית שוהם בע"מ - מכרז מס' 13/2021

בניית בריכה ומבנה ייעודי במועדון הספורט בשהם

החברה הכלכלית שוהם בע"מ - מכרז מס' 12/2021

שכירת אולם ספורט וחדר חוגים בבית ספר צוקים בשהם

החברה הכלכלית שוהם בע"מ - מכרז מס' 11/2021

לניהול והפעלה של מועדון הספורט בשוהם

החברה הכלכלית שוהם בע"מ - מכרז מס' 10/2021

לתכנון, אספקה, התקנה ואחזקת מערכות סולאריות לייצור חשמל על גגות מבני ציבור ברחבי היישוב שוהם

החברה הכלכלית שוהם בע"מ - מכרז מס' 09/2021

להשכרת משרד במבנה הכותר פיס בשוהם

החברה הכלכלית שוהם בע"מ - מכרז מס' 08/2021

לשכירת שני מבנים מעל גני ילדים בשכונת הדרים בשוהם

החברה הכלכלית שוהם בע"מ - מכרז מס' 07/2021

לשכירת אולם ספורט וחדר חוגים בבית ספר יהלום בשוהם

החברה הכלכלית שוהם בע"מ - מכרז מס' 06/2021

לשכירת אולם ספורט וחדר חוגים בבית ספר צוקים בשוהם

החברה הכלכלית שוהם בע"מ - מכרז מס' 05/2021

לשכירת מבנה מעל מעון יום בשכונת הדרים בשוהם
עבור לתוכן העמוד